Objednávka produktov

Všetky produkty si môžete objednať priamo na stránke produktu, kliknutím na "objednávka"  pod cenou produktu, alebo priamo z tejto stránky.

OBJEDNÁVKA

Po odoslaní emailovej objednávky vás budeme kontaktovať  informáciou o termíne dodania a zároveň vám zašleme faktúru. Produkt Vám bude zaslaný slovenskou poštou podľa dohodnutého dodacieho termínu, o úhrade faktúry.

Dodacie podmienky:

- pri tovare skladom a po úhrade faktúry,  bude tovar doručený  najneskôr do 5 pracovných dní
- pri tovare ktorý skladom nieje, bude objednávka bude vybavená najneskôr do 30 dní
- cena poštovného, podľa platného cenníka slovenskej pošty.  Balík do 2kg bude zaslaný prvou triedou. Cena poštovného je      3,50 Eur. Pri odbere nad 100eur je poštovné zdarma
- osobný odber je možný v Royal Clinics, Timravy 23, Martin, 03601

Reklamačný poriadok

Pred prevzatím  zásielky z pošty alebo od kuriéra, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená a neprevzali ste ju, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom royalclinics@royalclinics.sk V tomto prípade Vám pošleme novú zásielku.

Reklamácia sa vzťahuje len na chyby, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenie tovaru chybným skladovaním alebo nesprávnou manipuláciou.

Postup:

Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a doklad o predaji. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

V prípade, ak zistíte, že je výrobok chybný je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji a list s odôvodneným prečo tovar reklamujete.

Náklady za vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadným.

Ak spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu z dôvodu vady výrobku má právo na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s uplatnením reklamácie. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie.

Tovar zasielajte buď formou balíka, ako doporučený list alebo ako poistený list.  Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Doba vybavenia reklamácie:

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 10 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodneme inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.